Loại sản phẩm: Nón Bảo Hộ
Nhãn hiệu: MSA
Mã: MSA - day non
Tên sản phẩm: MSA - Dây nón
MSA - Dây quai nón 

Sử dụng được với các loại nón MSA 
Làm bằng polyester không chứa kim loại, gắn vào vỏ nón
Dây quai nón 2 điểm, linh hoạt và dễ điều chỉnh để thoải mái khi đội lâu.