Loại sản phẩm: Nón Bảo Hộ
Nhãn hiệu: Uvex
Mã: 9770430
Tên sản phẩm: Uvex pheos E WR
- Có thể gắng chụp tai hoặc khiên che mặt
- Có thể cách điện 1000V (AC)
- Lòng nón có thể điều chỉnh, lòng nón 6 điểm, nút vặn
- Có khả năng chịu nhiệt độ thấp (-30 °C) và kim loại nóng chảy.
- Tiêu chuẩn: EN 50365 và EN 397