Tychem C Chống Hoá Chất
Mã: Tychem 2000
Dupont Tychem TK Quần Áo Hóa Chất
Mã: Tychem 10000
Quần áo hoá chất Dupont Tychem F
Mã: Tychem 6000
Nomex Quần áo chống cháy chậm
Mã: Nomex IIIA
Nomex Quần áo chống cháy chậm
Mã: Nomex