Loại sản phẩm: Thiết bị cắt hàn
Mã: HW-25
Tên sản phẩm: Que Hàn HW-25
HW-25
 Công suất liên tục với dòng điện AC va DC với các phụ kiện tiêu chuẩn: 200 Amps
 Kích thước:
   Chiều dài tổng thể 10-1/2 inch267 mm
   Đường kính tay cầm: 3/4 inch19 mm
   Chiều dài của đầu que hàn4-7/8 inch124 mm
   Đường kính đầu que hàn: 3/4 inch19 mm
   Trọng lượng (ít cáp): 14 oz., 400 gm
   Đầu hàn linh hoạt
   Yêu cầu làm mát: 1 qt. / phút., 0,94 l / phút.

   Công suất điện: 1/8 in. 


 

Que Hàn HW-25 
 
 Nhỏ gọn, nhẹ.
 Đầu que linh hoạt để tiếp cận vào các nơi khó hàn