Loại sản phẩm: Thiết bị cắt hàn
Mã: CAPTURE Torque
Tên sản phẩm: Torqueleader - Thiết bị kiểm tra và hiệu chuẩn cần siết lực
Thiết bị kiểm tra và hiệu chuẩn cần siết lực

  Dễ sử dụng với menu trực quan và khả năng tự nhận biết các sensor khi kết nối.

  Được thiết kể  để kiểm tra được nhiều loại cần siết lực và tua vít, bao gồm cả thiết bị dùng điện

  Thích hợp cho dùng trong phòng thí nghiệm và cơ động.

  Có thể xuất ra giấy chứng nhận hiệu chuẩn và quản lý dữ liệu về các dụng cụ bằng phần mềm 'CAPTURE Manager' trên PC.

  Các đầu cảm biến thiết bị có phạm vi 0.2 - 1,500 N.m

  Bộ nhớ trong lưu trữ được 2,000 dữ liệu.