Loại sản phẩm: Thiết Bị Dò Khí Đơn
Nhãn hiệu: MSA
Mã: MSAAltairPro
Tên sản phẩm: MSA Altair Pro Máy dò đơn khí

MSAAltair Máy dò đơn khí

MSAAltair là máy dò đơn khí hiệu suất cao với các tùy chọn cảm biến khí H2S, CO hoặcO2. Bảo hành 2 năm. Sau hai năm vẫn hoạt động nếu pin không hư hại gì. Không cầnđiêìu chỉnh hoặc thay đổi cảm biến

MSAđược cấp bằng sáng chế nút cảm biến khí độc hại đang được trang bị cho cả CO vàH2S. Có thể mang theo MSA Altair một cách an toàn đi bất cứ đâu.

Thiếtkế vượt bậc, dễ cầm

Mànhình hiển thị dễ đọc

Tùychọn cảm biến cho H2S, O2 và CO

Kiểmtra va chạm đơn giản trong 24 giờ

Báođộng âm thanh 95 dB tại 30 cm

Báođộng rung động mạnh mẽ

ĐènLED dễ nhận thấy,

Sản phẩm cùng loại