Fall protection training at Long Son Petrochemical

Trong tháng 9 vừa qua, công ty BHLĐ Thái An đã có buổi huấn luyện về chống rơi ngã cho các kỹ sư đang công tác tại nhà máy hoá dầu Long Sơn. Buổi huấn luyện kéo dài 2 ngày liên tiếp bao gồm lý thuyết và thực hành. Dưới đây là 1 số hình ảnh được ghi nhận lại suốt buổi huấn luyện.