Xốp lau PVA
Mã: Xốp lau PVA
Kẹp giấy dùng trong phòng sạch tĩnh điện
Mã: Kẹp giấy dùng trong phòng sạch tĩnh điện
Kẹp giấy trong suốt tĩnh điện
Mã: Kẹp giấy trong suốt tĩnh điện
Bút viết dùng cho phòng sạch
Mã: Bút viết dùng cho phòng sạch
Bìa kẹp hồ sơ tĩnh điện
Mã: Bìa kẹp hồ sơ tĩnh điện
Giấy sạch và vở viết phòng sạch
Mã: Giấy sạch và vở viết phòng sạch
Vở viết phòng sạch
Mã: Vở viết phòng sạch
Thảm dính bụi phòng sạch
Mã: Thảm dính bụi phòng sạch
Thảm dính bụi giặt được
Mã: Thảm dính bụi giặt được
Con lăn dính bụi phòng sạch
Mã: Con lăn dính bụi phòng sạch