Loại sản phẩm: Trang Bị Phòng Sạch
Mã: BCB – 340
Tên sản phẩm: BCB – 340 Ủng phòng sạch

BCB – 340 Ủng phòng sạch

 

Chi tiết sản phẩm:

• Kích cỡ: 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 290; 300 (mm)

• Cân nặng: 485,625 ± 50 (grams/pair)

• Khả năng giảm âm thanh : 104 – 106 ohms