Loại sản phẩm: Trang Bị Phòng Sạch
Mã: Bộ Quần Áo Choàng Phòng Sạch
Tên sản phẩm: Bộ Quần Áo Choàng Phòng Sạch

Bộ Quần Áo Choàng Phòng Sạch

 

Chi tiết sản phẩm:

 - Bảo vệ đặc biệt với chiều dài của áo

 - Có những túi nhỏ ở ngoài để cất và đựng những vật dụng nhỏ.

 - Có thể cài logo, huy hiệu hoặc túi để cài bút

 - Sử dụng: dùng trong phòng sạch 100 hoặc hơn