Loại sản phẩm: Trang Bị Phòng Sạch
Mã: BUS 378
Tên sản phẩm: Conductive Shoes - BUS 378

Giầy chống tích điện - BUS 378

 

Chi tiết sản phẩm:

Kích cõ: 210; 220; 215; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 290; 300; 310; 320

Cân nặng: 435,485 ± 50(grams/pair)

Khả năng giảm âm thanh: 106-108 ohms