Loại sản phẩm: Trang Bị Phòng Sạch
Mã: Giầy phòng sạch BUB
Tên sản phẩm: Giầy phòng sạch BUB

Giầy phòng sạch BUB

 

Chi tiết sản phẩm:

 Kích cỡ: 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 290; 300; 310; 320 (mm)

 Cân nặng: 470-570 ± 50(grams/ pair)

 Khả năng giảm âm thanh: 106-108 ohms