Loại sản phẩm: Trang Bị Phòng Sạch
Mã: Giầy phòng sạch
Tên sản phẩm: Giày phòng sạch

Giầy phòng sạch

 

Chi tiết sản phẩm:

Kích cỡ: 220; 225; 203; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 208; 290; 300 (mm)

Cân nặng : 530-690±

Khả năng giảm âm thanh: 104-106 ohms 50(grams/pare)