Loại sản phẩm: Trang Bị Phòng Sạch
Mã: Khẩu trang phòng sạch
Tên sản phẩm: Khẩu trang phòng sạch
Khẩu trang phòng sạch

Khẩu trang phòng sạch NNM được sản xuất dùng trong các lĩnh vực phòng sạch. Có 3 lớp chống lại vi khuẩn xâm nhập vào da và mũi. Mỗi lớp của khẩu trang được thiết kế theo những chức năng cần thiết như là lớp mềm, lớp lọc khuẩn và lớp hỗ trợ thở. Chất polypropylene làm tan 100 % các bụi khuẩn như khả năng lọc chất khuẩn 90%: 0.1 micron ở 2.55 mm/Ag. Mỗi cạnh khẩu trang đều được thiết kế kín giúp sạch sẽ và thoải mái khi đeo.

Khẩu trang phòng sạch thoải mái, chất lương cao, có nhiều cỡ, có nẹp ở trên sống mũi, có dây đeo ở bên tai.

  - Có 3 lớp

 - Khả năng lọc 90%/ 1micron

 - Có dây đeo thoải mái sau tai

 - Có nẹp thoải mái ở đỉnh mũi

 - Chiều dài khẩu trang 230mm

 - Dùng trong phòng sạch