Loại sản phẩm: Trang Bị Phòng Sạch
Mã: SUMAX – 711
Tên sản phẩm: SUMAX – 711 Giẻ lau Sumax

SUMAX – 711 Giẻ lau Sumax

 

Chi tiết sản phẩm:

Cấu trúc: Giẻ lau được đan bằng sợi Đơniê

Ứng dụng:

 - Sử dụng trong phòng sạch cấp 1~10

 - Lý tưởng với nơi chất bán dẫn tích tụ nhiều, hàng không vũ trụ

 - Thích hợp dùng làm sạch thiết bị trong hoạt động chế tạo sản xuất.